Mobile

Acasă » Mobile

În Biblie, Dumnezeu ne arată clar cum Îl putem cunoaşte. Iată în continuare cum poţi începe o relaţie personală cu Dumnezeu, chiar acum.

Dumnezeu te iubeşte şi are un plan cu viaţa ta.

În Biblia se spune: „ Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe Singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16)

Iisus a venit pentru ca fiecare dintre noi să Îl poată cunoaşte şi înţelege pe Dumnezeu în mod personal. Numai Iisus poate da sens vieţii şi ne poate dărui un scop.

Ce ne împiedică să-L cunoaştem pe Dumnezeu? …

Noi toţi păcătuim şi păcatele noastre ne despart de Dumnezeu.(Romani 3:23)

Păcatul aduce moarte în viaţa noastră – despărţirea spirituală de Dumnezeu.  Biblia spune, “Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23).

Știți care este vestea bună? …

Iisus Hristos este singura soluţie – găsită de Dumnezeu – pentru a ne ierta păcatele. Prin El putem cunoaşte planul lui Dumnezeu cu viaţa noastră şi putem avea parte de dragostea Sa.

Plata păcatului este moartea, dar Iisus Hristos a murit în locul nostru, din dragoste pentru noi, ca să nu fie nevoie să murim fără Dumnezeu. „…El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui…” 
După ce Iisus a murit pentru păcatele noastre, a înviat din morţi. Astfel ne-a dovedit pentru totdeauna că are dreptul de a promite viaţa veşnică – că este, într-adevăr, Fiul lui Dumnezeu şi singura Cale de a-L cunoaşte pe Dumnezeu. De aceea a spus Isus: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa; nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”

Dorești să primești iertarea lui Dumnezeu?

Biblia spune: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.”

Îl putem primi pe Iisus prin credinţă. Să-L primeşti pe Isus înseamnă să crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu – după cum a spus chiar El – şi apoi să-L inviţi să te călăuzească şi să te îndrume în viaţă.  

Începe o relaţie cu Iisus Hristos…

Îl poţi primi pe Hristos în viaţa ta chiar acum.15 Dacă ai dori să răspunzi invitaţiei Sale, iată cum o poţi face. Rugăciunea de mai jos îţi poate fi de ajutor:

„Doamne Iisuse Hristoase, îmi doresc să vii în viaţa mea. Îţi multumesc că ai murit pe cruce pentru păcatele mele. Numai Tu îmi poţi da puterea de a mă schimba şi de a deveni aşa cum doreşti Tu. Îţi mulţumesc că m-ai iertat şi că îmi dăruieşti viaţa veşnică alături de Dumnezeu. Acum îmi predau viaţa Tie; Te rog să faci ce doreşti cu ea. Amin.” 

Ai spus această rugăciune?

Da și as dori să merg mai departe

Nu, dar mi-ar plăcea să aflu mai multe despre acest subiect