interviu lui Dumnezeu

Acasă » Interviu cu Dumnezeu (text version)

Am visat că-I iau un interviu lui Dumnezeu.

M-am uitat la munţii semeţi
şi am văzut în ei lucrarea genială a mâinilor Sale.

Am privit frumuseţea incredibilă a unui apus de soare
şi m-am gândit cutremurat la persoana Sa.
Trebuia să-I pun o întrebare importantă...

M-am întors spre Dumnezeu,
dar n-am putut să-L privesc,
căci locuia într-o lumină de care nu te poţi apropia.

Aşa că am strigat:
„De ce există suferinţă şi moarte?”

Mi-a răspuns din Cuvântul Lui:
„După cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume
şi prin păcat a intrat moartea,
şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor,
căci toţi au păcătuit.”

Apoi mi-a spus: „Sufletul care păcătuieşte, acela va muri.”
L-am întrebat ce e păcatul şi mi-a zis:
„Păcatul e fărădelege.”

Apoi a proclamat cu glas tunător poruncile Sale:
Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.
Să nu-ţi faci chip cioplit.
Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău.
Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.
Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta.
Să nu ucizi.

Şi cuvîntul Sfintei Scripturi:
„Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii...” 1 Corinteni 6:9

Şi

„Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinători la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.” Apocalipsa 21:8

Brusc mi-am dat seama
că am încălcat poruncile lui Dumnezeu de multe ori
şi că voi fi condamnat să merg în Iad în Ziua Judecăţii.

Deşi Dumnezeu îmi văzuse fiecare păcat,
chiar şi conştiinţa mea mă condamna.

Când L-am întrebat pe Dumnezeu ce ar trebui să fac,
mi-a zis: „Nu L-am trimis pe Fiul Meu ca să judece...”

Am înţeles atunci că Dumnezeu m-a iubit aşa de mult,
încât a găsit o cale pentru a-mi acorda iertare:
Iisus a suferit şi a murit în locul meu.

A luat asupra Lui pedeapsa care mi se cuvenea mie.

„Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu,
ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis
pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.”

Am încălcat Legea lui Dumnezeu (Cele zece porunci)
şi Iisus a plătit toată „amenda” în locul nostru.

„Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că,
pe când eram noi încă păcătoşi,
Hristos a murit pentru noi.”
Apoi a înviat din morţi şi a înfrânt moartea.

M-am trezit brusc din vis
şi mi-am dat seama că trebuia să fac o alegere.

Puteam visa în continuare că Dumnezeu nu e supărat pe mine
din cauza păcatului
şi ajungeam în Iad pentru veşnicie.

sau
Mă puteam căi de păcatele mele,
Îl puteam primi pe Iisus Hristos ca Domn şi Mântuitor
şi puteam primi darul vieţii veşnice de la Dumnezeu.

Şi pe tine te aşteaptă aceeaşi alegere.